« Omgeving overzicht

Buytenpark

Het Buytenpark is ruim 100 hectare groot. U vindt er een duidelijk verschil tussen het woeste westelijke deel en het parkachtige oostelijke deel. Het woeste en schrale westelijke deel wordt in stand gehouden door grazend vee. Gallowayrunderen, Drentse heideschapen en Exmoorpony’s voorkomen dat het gebied dichtgroeit. Vanaf hoger gelegen uitzichtpunten heeft u een fraai uitzicht over beide landschappen, met daarachter de skyline van Den Haag.

 Het westelijke deel, dat 60 hectare groot is, is ontstaan na 1980 als puinstortplaats. De puinheuvels werden afgedekt met grond en omgevormd tot natuurlijk ogende heuvels. Het oosterlijke deel is het oudste en werd aangelegd als wijkpark voor de aangrenzende wijk Buytenwegh. 

Door de puinheuvels laat het park nu een prachtig heuvelachtig gebied zien met houtwallen en natuurlijke oevers van waterpartijen. Bijzondere vlinders, vogels waaronder roofvogels en kleine zoogdieren als de hermelijn en wezel vinden hier leefruimte. Naast deze kleine dieren zijn er Galloways (Schotse Runderen), Drentse heideschapen en Exmoorpony's in het park om het park 'woest' te houden.

 Tegen de schemering heeft u kans dat een uil tevoorschijn komt. Een ransuil, bosuil of misschien zelfs een kerkuil.
Ondanks de begrazing in het gebied, is de zeldzame Grote Kaardenbol in het Buytenpark te vinden. Deze hoge, indrukwekkende plant is een beschermde soort. Het plukken ervan is dus verboden. Ook aan de waterkanten vindt u bijzondere planten. De gele lis bijvoorbeeld. 

Door het Buytenpark lopen veel fiets-, wandel- en ruiterpaden. Voor mountainbikers is een speciaal parcours uitgezet.

Ook kunt u er terecht voor skiën, snowboarden, klimmen en vele buitensportactiviteiten. U kunt vrij door het park lopen, of gebruik maken van uitgezette routes. Voor meer informatie kunt terecht de website van het Buytenpark