« Omgeving overzicht

Natuur

Zoetermeer ligt ten zuiden van het Land van Wijk en Wouden. Dit is een landelijk gebied tussen de steden Zoetermeer, Leidschendam, Leiden en Alphen aan de Rijn. Het wordt beschermd door het Groene Hart beleid en het Bufferzône beleid.

De typische lintbebouwing en het middeleeuwse slotenpatroon is duidelijk herkenbaar. De polders bestaan uit smalle, langgerekte kavels.

Er zijn hoogteverschillen in het landschap (tot 4.9 meter onder zeeniveau), hoogteverschillen in waterstand en verschillen in grondgebruik. Ook de historische kerkenpaden, eeuwenoude monumentale boerderijen en molens zijn gespaard gebleven.

Het polderlandschap in deze streek is nog steeds het wereldberoemde open Hollandse landschap met rust en ruimte en inspirerende luchten. De steden Zoetermeer, Leidschendam, Leiden en Alphen aan de Rijn zijn in de afgelopen 40 jaar in snel tempo naar elkaar gegroeid tot een bijna gesloten stedenring.

Het door deze steden ´ommuurde´ platteland was vroeger het achterland van de oude stad Leiden. Dit beschermde historische achterland vormt nu het hart van de streek: het ´Land van Wijk en Wouden´.

Natuur