DISCLAIMER

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Camping "De Drie Morgen" aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Camping "De Drie Morgen" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Camping "De Drie Morgen" behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom
Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Camping "De Drie Morgen". Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camping "De Drie Morgen". Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Camping De Drie Morgen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt.

Camping De Drie Morgen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw adresgegevens
  3. Uw telefoonnummer
  4. Uw e-mailadres
  5. Uw IP-adres
  6. Uw bankgegevens

WAAROM CAMPING DE DRIE MORGEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Camping de drie morgen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG CAMPING DE DRIE MORGEN GEGEVENS BEWAART

Camping De Drie Morgen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Camping De Drie Morgen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.